Opplev Tromsø fra Ishavstoget

Turen starter hver hele time fra Storgata og går forbi Nord Norsk Kunstmusum videre langs havnepromenaden forbi den gamle bygrensa sør til Mack Bryggeri, forbi Tromsø Kunstforening (tidligere Tromsø Museum) og så passerer vi Polarstjerna, Polaria (mulig av og påstigning).

Etter et kort stopp fortsetter vi turen forbi den gamle sykehuset (nå Fylkeshuset) forbi noe gammel trehusbebyggelse, forbi kongsparken til Nansenplass forbi Polarmuseet og forbi Perspektivet museum og ender opp ved utgangspunktet.

Vi håper du vil få en riktig fin tur, og ønsker dere velkommen tilbake.Ishavstoget
Mobil : 90 88 16 75
E-post: tefurnes@online.no
Bilder er lånt med tillatelse fra NordNorsk Reiseliv AS (nordnorge.com), og vidreformidling/trykk av disse er forbudt uten tillatelse. Ishavstoget © 2012